FCH B – 2017 LS

Fyzikální chemie B – 2017 LS – úterý 8.20 – 10.00, místnost BS2

Stránky cvičení FCH A/B s původními materiály doc. Fulema
Seznam vztahů
Tabulky FCH (e-příkladník)
Termochemická data vybraných látek (Shomateova rovnice, převzato z NISTu)

Náhledy do opravených testů, zápočty, úmluvy apod. jsou možné po emailové domluvě v místnosti A325

Hodina Datum Název Materiály Tabule
1. 14.2. Acidobazické rovnováhy v roztocích, včetně zahrnutí neideálního chování, výpočet pH  řešení 1 2 3
2. 21.2. Pufry, součin rozpustnosti, Faradayův zákon  řešení 1 2
3. 28.2. Rovnovážné napětí článku  řešení 1 2
4. 7.3.  Termodynamika článku, Vodivost
Opakování na 1. test – zde
 řešení  1 2 3
5. 14.3.  1. test
6. 21.3. Kinetika – jednoduche reakce, radioaktivni rozpad, ruzne reakcni rady, polocas reakce … řešení  1 2 3 4
7. 28.3. Hodina spojena se skupinou doc. Fulema. Určení řádu reakce (diferenciální, integrální metoda ), vliv teploty za rychlostní konstanty  řešení
8. 4.4. Složené reakce (bočná, následná vratná). Formulace rychlostní rovnice, řešení pomocí tabulky, nebo soustavou ODE.
Opakování na 2. test – zde
  řešení  1 2
9. 11.4.  2. test
10. 18.4. Jednosložkové fázové rovnováhy  řešení 1 2 3 4 5
11. 25.4. Jednosložkové fázové rovnováhy,
Maxwell-Boltzmannova statistika
 řešení 1 2 3 4
12. 2.5. Dvousložkové rovnováhy – l-g, Henryho z.
Opakování na 3. test – zde
 řešení 1 2 3 4
13. 9.5.  3. test
14. 16.5. Dvousložkové rovnováhy – l-l, Povrchové děje, fázová rozhraní řešení
řešení
Advertisement