FCH II – 2017 LS

Fyzikální chemie II – 2017 LS – čtvrtek 11.00 – 12.40, místnost A01
Sylabus prednášky a cvičení
Vztahy,
které se budou hodit

Náhledy do opravených testů, zápočty, úmluvy apod. jsou možné po emailové domluvě v místnosti A325

Děkuji za poskytnutí příkladů ke cvičení Dr. Milanu Ončákovi

Hodina Datum Název Materiály Tabule
1. 16.2. Stavové chování tekutin:
Van der Waalsova stavová rovnice atp.
příklady
vztahy
diagram
1 2 3
2. 23.3. Stavové chování tekutin:
Směsi a odhady stavového chování.
příklady 1 2 3 4
3. 2.3. Termochemie: Bilance entalpie při neizotermickém a neadiabatickém průběhu reakce příklady  1 2 3 4
4. 9.3. První a druhá věta termodynamická příklady
vz-test-1
5. 16.3. 1. zápočtový test.
Termodynamika a práce při nevratných dějích
příklady  1 2
6. 23.3. Termodynamika směsí – fugacita a dodatkové veličiny příklady  1 2 3 4
7. 30.3. Fázové rovnováhy I příklady
ukázka LGE
 1 2 3 4
8. 6.4. Fázové rovnováhy II (SLE, LLE), Chemické rovnováhy I příklady
ukázka LLE
1 2 3 4 5 6
9. 13.4. Chemické rovnováhy II, pH příklady
vz-test-2
1 2 3 4 5 6
10. 20.4. !! Pozor pondělní rozvrh !!
2. zápočtový test se bude psát: v A125 ve dvou skupinách: od 11.00 a od 13.00
11. 27.4. pH, Ks příklady  1 2 3
12. 4.5. Transportní jevy (vodivost)
Napětí článku
příklady  1 2 3 4
13. 11.5. Napětí článku
Chemická kinetika I
Chemická kinetika II
příklady
příklady
vz-test-3
1 2 3 4 5 6
14. 18.5. 3. zápočtový test
Fázová rozhraní
res.kin-2
faz.-roz.
Advertisement