FCH II – 2018 LS

Fyzikální chemie II – 2018 LS – čtvrtek 12.00 – 13.40, místnost C11
Sylabus prednášky a cvičení
Vztahy,
které se budou hodit

Náhledy do opravených testů, zápočty, úmluvy apod. jsou možné po emailové (jan.heyda@vscht.cz), nebo telefonické (+420 22044 4297) domluvě – v místnosti A133

Děkuji za poskytnutí příkladů ke cvičení Dr. Milanu Ončákovi

Hodina Datum Název Materiály Tabule
1. 22.2. Stavové chování tekutin:
Van der Waalsova stavová rovnice atp.
příklady
vztahy
diagram
galery
2. 1.3. Stavové chování tekutin:
Směsi a odhady stavového chování.
příklady galery
3. 8.3. Termochemie: Bilance entalpie při neizotermickém a neadiabat. průběhu reakce příklady galery
4. 15.3. První a druhá věta termodynamická příklady
vz-test-1
5. 22.3. 1. zápočtový test.
Termodynamika a práce
příklady galery
6. 29.3. Změny termodyn. veličin při obecném ději.
Termodynamika směsí – fugacita
příklady galery
7. 5.4. Směsi (Př. 6/4,5) – dodat. veličiny (Vi, VE, GiE, γi)
Fázové rovnováhy I
příklady
Excel-LGE
WatEtOH
CyPe_CHCl3
galery
8. 12.4. Fázové rovnováhy II (SLE, LLE),
Chemické rovnováhy I
příklady
ukázka LLE
galery
9. 19.4. Chemické rovnováhy II, pH příklady
vz-test-2
galery
10. 26.4. 2. zápočtový test
Ks, Transportní jevy (vodivost)
příklady
3.5. ! Cvičení odpadá – Úterní rozvrh !
11. 10.5. Rovnovážné napětí článku a termodynamika příklady galery
12. 17.5. Chemická kinetika I, II příklady
vz-test-3
galery
13. 24.5. 3. zápočtový test
“Když je povrch důležitý” – fázová rozhraní
faz.-roz.
Advertisement