FCH vodných roztoků 2015 ZS

Sylabus a anotace přednášky:

 

Rozšíření materiálů:

  1. Helmholtzova energie pro van der Waalsovu tekutinu – odvození termodynamických veličin, fázový diagram, kritický bod –> připrava na práci s Hillovou rovnicí pro popis vodu. vdW Thermodynamic properties
  2. Odvození interakce náboj-dipól a dipól-dipól –> multipólový rozvoj. Multipólový rozvoj
  3. Dynamická tetrahedrální struktura vody, vodíkové vazby, lokální hustota, radiální distribuční funkce a vliv teploty na strukturu.water-structure
  4. Transportní vlastnosti vody – mikroskopický původ a určení z molekulárně dynamických simulací. Transportní vlastnosti vody
  5. Mikroskopická podstata difúzního pohybu ve vody vodě. Okamžité chování jedné molekuly vs. průměrné chování souboru (vzdálenost od počátku v čase).

difuse-jednotlive-castice Urceni-difusniho-koeficientu

Predikce vlastností iontů ve vodných roztocích – jednoduché modely:

  1. Hydratační energie iontů – Bornův model
  2. Aktivita a lokální struktura ve zředěných roztocích elektrolytů – limitní Debye-Hückelův model. Zásadní aproximace v odvození, fyzikální interpretace rozšířeného modelu, fyzikální podstata odvození Pitzerovy rovnice.
  3. Asociace v roztocích vícevalentních elektrolytů – Bjerrumův model

 

Modelové příklady a řešení:

  1. Výpočet aktivitního koeficientu pro NaCl za použití DH, rozšířeného DH modelu a Pitzerovy rovnice. !vložit excel! Nápověda – důležité vztahy najdete v přednáškách na str. III-2-1–III-2-6.
  2. Výpočet aktivity z osmotického koeficientu binárního roztoku. Aplikace Gibbs-Duhemovy rovnice. (vložit sken z knihy, co jsme počítali na hodině)

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s