FCH II – 2015 LS

Fyzikální chemie II – 2015 LS – úterý 14.00 – 15.50, místnost A12

Sylabus prednášky a cvičení

Vztahy, které se budou hodit

16.2. Stavové chování tekutin; Van der Waalsova stavová rovnice atp. – pdf s příklady
23.2. Stavové chování tekutin; směsi a odhady stavového chování. – pdf s příklady
3.3. Termochemie; bilance entalpie při neizotermickém a neadiabatickém průběhu reakce. – pdf s příklady
10.3. První a druhá věta termodynamická – 1. část. pdf s příklady
10.3. Opakovani na 1. test – pdf
17.3. Termodynamika a práce při nevratných dějích – pdf s příklady + 1. test

24.3. Termodynamika směsí – fugacita a dodatkové veličiny – pdf s příklady
31.3. Fázové rovnováhy teoretický úvod – pdf s příklady
7.4. Fázové rovnováhy příklady – pdf s příklady
14.4. Chemické rovnováhy I&II, pH – pdf1 pdf2 s příklady
21.4. Součin rozpustnosti, transportní jevy (vodivost) – pdf s příklady + 2. test

28.4. Vlastnosti elektrolytů vypočtené z vodivosti roztoku, napětí článku 1 – pdf s příklady
5.5. Cvičení odpadlo (páteční rozvrh)
12.5. Napětí článku 2 – výpočet vlastností elektrolytu – pdf, chemická kinetika – pdf
12.5. Opakování pro 3. test – pdf
19.5. Fázová rozhraní – pdf, + 3. test

Náhledy do opravených testů, zápočty, úmluvy apod. – 22.5. 9.30-12.00 – A325 (poté po domluvě – nejlépe emailem)

Děkuji za poskytnutí příkladů ke cvičení Dr. Milanu Ončákovi

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s